Ratownik w 66 godzin (o kursie KPP)

| Przeznaczenie: ZDROWIE | Kategoria wiekowa: 18+ | Trudność realizacji: 4/5 | Czas czytania: 6 minut |

Usłyszałem kiedyś, że pływać nie uczymy się jedynie dla siebie - umiejętność tę zdobywamy, by kiedyś móc ocalić życie tonącej bliskiej osoby. Mistrz kraula jest ze mnie żaden, ale jakiś czas temu podjąłem próbę zdobycia innej oddalającej śmierć zdolności - udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

Kłujący ból w klatce piersiowej, ostry przedmiot wbity w ciało i wypadek samochodowy to tylko przykłady bardzo prawdopodobnych sytuacji zagrażających życiu, z którymi prędzej czy później przyjdzie nam się zmierzyć. Podstawą jest oczywiście zgłoszenie na numer alarmowy 112, ale podjęcie działań przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego może okazać się bezcenne. Niestety, najpowszechniejsze szkolenia z udzielania pierwszej pomocy (w szkołach, w miejscach pracy i wymagane podczas kursu prawa jazdy) przez ograniczenia czasowe zwykle nie przygotowują wystarczająco do skutecznych działań. Alternatywą są wystandaryzowane kursy KPP, podczas których kształceni są nowi ratownicy (jeszcze nie medyczni, ale jednak ratownicy!).

Standaryzacja, o której wspomniałem osiągana jest dzięki zapisom rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ten kilkunastostronicowy akt prawa w szczegółach wskazuje m.in. czas trwania kursu, zakres tematyczny, a także wyposażenie sprzętowe wykorzystywane podczas zajęć praktycznych. Spełnianie przez organizatorów narzuconych wymagań weryfikowane jest dodatkowo przez służby wojewodów - każdorazowo na etapie przygotowywania kursu, jak również wyrywkowo podczas ich prowadzenia. Na rządowej stronie internetowej znajdziecie aktualny wykaz organizacji, których kursy zostały pozytywnie ocenione i dopuszczone do realizacji na terenie województwa łódzkiego.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy to zauważalny wydatek i poświęcenie kilku cennych dni. Czy więc warto? Jeśli macie wątpliwości przeczytajcie przygotowany wspólnie z Karoliną Sibelską ze Szkoły Ratownictwa WSRM w Łodzi poniższy poradnik FAQ i podejmijcie decyzję.

1. Kto może uczestniczyć w kursie KPP?
W kursie KPP może uczestniczyć każdy, jednak do recertyfikacji (po 3 latach od ukończenia kursu) może przystąpić jedynie osoba zatrudniona lub aktywnie działająca w jednostce współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (np. PSP, OSP, straży miejskiej, WOPR).
2. Ile czasu trwa kurs KPP?
Kurs KPP trwa w sumie 66 godzin (8 uzależniających dni!) - 25 z nich poświęconych jest na zajęcia teoretyczne, a 41 na zajęcia praktyczne.
3. Jaki jest koszt uczestnictwa w kursie KPP?
Koszt uczestnictwa w kursie KPP zależy od organizatora, ale zwykle nie jest on większy niż 1000,00 PLN (np. w Szkole Ratownictwa WSRM w Łodzi można go odbyć za cenę 650,00 PLN).
4. W jaki sposób można się zapisać na kurs KPP?
Zapisy na kursy KPP prowadzone są indywidualnie przez każdego organizatora, od którego zależy forma zgłoszenia i termin szkolenia (np. Szkoła Ratownictwa WSRM w Łodzi przyjmuje zgłoszenia pod adresem szkola.ratownictwa@wsrm.lodz.pl, a terminy szkoleń zamieszcza na bieżąco na swojej stronie internetowej oraz profilu Facebook).
5. Czy z powodu epidemii COVID-19 kurs KPP odbywa się zdalnie?
Absolutnie nie! Kursy KPP odbywają się stacjonarnie - zadaniem organizatora jest zapewnienie odpowiedniego reżimu sanitarnego koniecznego w czasie epidemii COVID-19.
6. Czy kurs KPP kończy się egzaminem?
Tak, kurs KPP kończy się egzaminem zdawanym przed trzyosobową komisją. Egzamin składa się z części teoretycznej, tj. testu 30 pytań (wybranych z dostępnej puli) oraz z części praktycznej, podczas której należy wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową oraz 2 inne wylosowane zadania.
7. Do reagowania w jakich sytuacjach przygotowuje kurs KPP?
Kurs KPP przygotowuje do udzielenia pomocy w każdym stanie zagrożenia życia i zdrowia, zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. W programie znajdują się zagadnienia dotyczące m.in. postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym, reagowania w przypadku wstrząsu, zawału serca czy urazu mechanicznego, a także udzielania pomocy z wykorzystaniem AED.
8. Do obsługi jakiego sprzętu medycznego przygotowuje kurs KPP?
Po ukończeniu kursu KPP ratownik może korzystać z AED, pulsoksymetru, kołnierza i deski ortopedycznej, podbieraków, materaca próżniowego, jak również może przyrządowo udrażniać drogi oddechowe (z wyłączeniem intubacji) oraz stosować tlenoterapię bierną i czynną (z wykorzystaniem worka samorozprężalnego).
9. Czy po ukończeniu kursu KPP posiada się kompetencje i uprawnienia ratownika medycznego?
Nie. Po ukończeniu kursu KPP posiada się uprawnienia ratownika KPP, natomiast uzyskanie tytułu ratownika medycznego wiąże się z koniecznością ukończenia studiów wyższych (np. na Uniwersytecie Medycznym).
10. Czy ukończenie kursu KPP upoważnia do podejmowania pracy w placówkach medycznych?
Tak, część placówek medycznych nawiązuje współpracę z ratownikami KPP, np. w WSRM w Łodzi realizują oni przewozy medyczne oraz pracują w zespołach wymazowych COVID-19.

Jeżeli nasuwają Wam się inne pytania piszcie na kontakt@bakcylnastart.pl lub skontaktujcie się bezpośrednio z jednym z organizatorów kursów KPP - na pewno uzyskacie rzeczowe informacje.

Na koniec jeszcze jedno - pamiętam, że po ukończeniu swojego kursu KPP miałem poczucie zdobycia umiejętności bardziej potrzebnych niż wszystkie inne nabyte przez wcześniejsze lata. Z czystym sumieniem zachęcam więc, byście nie zwlekali z decyzją! Kto wie, może ocalicie komuś życie "tylko" jeden raz, a może złapiecie bakcyla i znajdziecie swoje miejsce najpierw na studiach, a później w karetce …?

Powodzenia!

- BK -

Źródła:

isap.sejm.gov.pl
www.gov.pl
wsrm.lodz.pl
www.cem.edu.pl
rekrutacja.umed.lodz.pl
www.facebook.com/szkola.rat.wsrm
- Podstawy ratownictwa medycznego dla funkcjonariuszy PSP i innych ratowników KSRG, G. Gugała, Warszawa 2015.